Wersje językowe
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Podstawowe cele Polityki prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu https://www.it-shop24.pl/ (dalej jako „Serwis”), w tym ich podstron, administrowanych przez Spółkę It-shop24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14, 35 – 105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000690414 (dalej jako „Administrator”, „Spółka”)
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

 

II.I. Korzystanie z Serwisu – zasady ogólne

 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celach:

- założenia i prowadzenia konta Użytkownika na podstawie wyrażonej zgody na założenie konta (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

- prowadzenia sprzedaży i wysyłki towarów, zakupionych przez Użytkowników - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność pozyskania danych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- kontaktu z Klientami/Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

-udokumentowania rozmów telefonicznych odbytych przez naszych konsultantów i zagwarantowania najwyższej jakości obsługi – w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach zostały opisane w odpowiednich punktach poniżej.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Korzystanie z większości usług i funkcjonalności serwisu nie wymaga od Użytkownika podawania danych osobowych.

II.II. Kontakt przez wysłanie zapytania

 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania w formie listowej tradycyjnej lub w formie mailowej.

 1. Zainicjowanie kontaktu ze Spółką wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem/Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

II.III. Marketing i reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail, czy poprzez wysyłanie informacji na podany numer telefonu. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie

 

II.IV. Newsletter

 

 1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, w tym na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. – podstawą prawną przetwarzania, jest wyrażona zgoda na otrzymywanie Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

II.V. Portale społecznościowe i inne

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil IT-SHOP24.PL prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowania Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji.
 2. Niezależnie od działań opisanych w ust. 1 powyżej, Spółka umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.
 3. Spółka umieszcza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.
 4. Spółka umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski dodawania wpisów i zdjęć na Instagramie które są powiązane z serwisem Instagram. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.

 

II.VI. Rozmowy telefoniczne

 1. Rejestrujemy rozmowy telefoniczne przychodzące, przez co dochodzić może do przetwarzania danych osobowych, przekazanych w czasie takiej rozmowy przez naszych klientów. Osoba, która do nas dzwoni, jest informowana o fakcie nagrywania rozmowy i ma prawo wyrazić sprzeciw, poprzez rozłączenie się.
 2. Każdej osobie, której dane zostaną zarejestrowane w czasie rozmowy telefonicznej, przysługuje prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są zarejestrowane w czasie rozmowy telefonicznej, są przetwarzane:
 • w celu udziału w udokumentowania odbytej rozmowy i podnoszenia jakości obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

 

III.I. Definicje

 

 1. Administrator - oznacza Spółkę IT SHOP24.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14, 35 – 105 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: administrator@it-shop24.pl , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.it-shop24.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot lub osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

III.II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie działania przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają lub wykorzystują pliki cookies.

 

III.III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 • dostosowania wyświetlonej zawartości do preferencji Użytkownika,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu ofert usług i produktów,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować,
 • poprawnej i bezpiecznej konfiguracji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 1. Administrator usługi może wykorzystać Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook Connect.
 2. Administrator usługi może wykorzystać Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu Google.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com.

 

III.IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy kupna-sprzedaży) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Odbiorcy danych

 

 1. W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w tym do:
 • podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu Shoper.pl, w tym DREAMCOMMERCE S.A. jako właścicielowi i administratorowi serwisu shoper.pl, oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym podmiotów świadczących usługi księgowe,
 • podmiotów świadczących usługi dostawy produktów,
 • podmiotów świadczących usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta/Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. Kontakt

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

 

Spółka IT SHOP24.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14, 35 – 105 Rzeszów

Mail:  administrator@it-shop24.pl

 

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Spółka przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
 2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji Polityki, poprzedzone rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu sklepu internetowego it-shop24.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej sytuacji Spółka zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.
 5. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl